Chào mừng các bạn đến với website Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Danh bạ email, điện thoại
     Thống kê người dùng
  Đang online:               314
  Số lượt truy cập: 6545771
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Hội thi STKT
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ VI (2018-2019)
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN

VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

I

Lãnh đạo Sở

1

Đào Đức Tuấn

Giám đốc

0256.3824476

tuandd@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Phan Thanh Liêm

Phó Giám đốc

0256.3823007

ptliem@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Lê Thị Điển Phó Giám đốc

0256.3827968

dienlt@sgddt.binhdinh.gov.vn
4

Nguyễn Đình Hùng

Phó Giám đốc 0256.3811468 hungnd@sgddt.binhdinh.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

vanphongso@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Xuân Trang

Phó Chánh Văn phòng

0256.3817068

trangnx@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Trịnh Hoàng Nha

Phó Chánh Văn phòng

nt

trinhhoangnha@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Chuyên viên

nt

thaonth@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Đoàn Thị Nương

Nhân viên

02563.822128

nuongdt@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Hà Thị Hiệp

Chuyên viên

02563.817068

hiepht@sgddt.binhdinh.gov.vn

6

Phạm Bảy

Nhân viên

nt

 

7

Trịnh Thành Nam

Nhân viên

nt

 

8

Nguyễn Ngọc Minh

Nhân viên

nt

 
9 Trần Thị Kim Loan Nhân viên nt  

III

Thanh tra Sở

 

pttr@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Hà Trọng Thi

Chánh Thanh tra

0256.3825501

thiht@sgddt.binhdinh.gov.vn

2 Nguyễn Phong Hải Phó Chánh Thanh tra nt hainp@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Lê Văn Tư

Thanh tra viên

nt

tulv@sgddt.binhdinh.gov.vn

IV

Phòng Tổ chức – Cán bộ

 

ptccb@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Võ Ngọc Sỹ

Trưởng phòng

02563.825500

syvn@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Trần Thị Thúy Nga

Phó Trưởng phòng

nt

ngattt@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Lê Xuân Thọ

Chuyên viên

nt

tholx@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Đỗ Thị Thu Hà

Chuyên viên

nt

hadtt@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Phan Mỹ Hường

Chuyên viên nt huongpm@sgddt.binhdinh.gov.vn

V

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

pkhtc@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Trương Văn Khải

Trưởng phòng

0256.3825502

khaitv@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Thái Như Võ

Phó Trưởng phòng

nt

votn@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Bùi Thế Ty

Chuyên viên

nt

tybt@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Lê Minh Trí

Chuyên viên

nt

trilm@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Cường

Chuyên viên

nt

cuongn@sgddt.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên

nt

anhnt@sgddt.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Hoàng Linh

Chuyên viên

nt

linhnth@sgddt.binhdinh.gov.vn

8

Lê Thị Mỹ Trang

Chuyên viên

nt

trangltm@sgddt.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Giáo dục Trung học

 

pgdtrh@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Trần Văn Cơ

Trưởng phòng

02563.822094

cotv@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Trần Văn Năng

Phó Trưởng phòng

nt

nangtv@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Huỳnh Quang Đậu

Chuyên viên

nt

dauhq@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Bạch Xuân Thảo

Chuyên viên

nt

thaobx@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Lê Ngọc Vịnh

Chuyên viên

nt

vinhln@sgddt.binhdinh.gov.vn

6

Dương Văn Tính

Chuyên viên

nt

tinhdv@sgddt.binhdinh.gov.vn

7

Trần Xuân Tình

Chuyên viên

nt

tinhtx@sgddt.binhdinh.gov.vn

8

Phan Chí Quốc Hùng

Chuyên viên

nt

hungpcq@sgddt.binhdinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Đông Vy

Chuyên viên nt vyntd@sgddt.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

 

pgdth@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Hồ Thị Phi Yến

Trưởng phòng

02563.829890

yenhtp@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Lương Thị Xuân Tâm

Phó Trưởng phòng 02563.825119 tamltx@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Man Đăng Mỹ

Phó Trưởng phòng

02563.829890

mymd@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Đặng Thị Xuân Thủy

Chuyên viên

02563.829890

thuydtx@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Bùi Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

02563.825119

thuybtt@sgddt.binhdinh.gov.vn

VII

Phòng QLCLGD - GDTX

 

pgdcn@sgddt.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Thị Hoàng

Trưởng phòng

02563.815380

hoangnt@sgddt.binhdinh.gov.vn

2

Phan Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng 02563.821253 liempt@sgddt.binhdinh.gov.vn

3

Bùi Quốc Anh

Phó Trưởng phòng

02563.815380

anhbq@sgddt.binhdinh.gov.vn

4

Võ Văn Thái

Chuyên viên

02563.815380

thaivv@sgddt.binhdinh.gov.vn

5

Trần Xuân Hoàng

Chuyên viên 02563.821253 hoangtx@sgddt.binhdinh.gov.vn

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ email

Điện thoại

I. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Phòng GD&ĐT Quy Nhơn

pgddtquynhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3829204

2

Phòng GD&ĐT Tuy Phước

pgddttuyphuoc@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3634168

3

Phòng GD&ĐT An Nhơn

pgddtannhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3835242

4

Phòng GD&ĐT Phù Cát

pgddtphucat@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3750810  

5

Phòng GD&ĐT Phù Mỹ

pgddtphumy@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3855300  

6

Phòng GD&ĐT Vân Canh

pgddtvancanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3888341

Phòng GD&ĐT Tây Sơn

pgddttayson@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3880170

8

Phòng GD&ĐT Vĩnh Thạnh

pgddtvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3886689

9

Phòng GD&ĐT An Lão

pgddtanlao@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3875338

10

Phòng GD&ĐT Hoài Ân

pgddthoaian@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3870244 

11

Phòng GD&ĐT Hoài Nhơn

pgddthoainhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3861812 

II. Trường THPT

1

THPT Chuyên Lê Quí Đôn

thptlequydon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3893398

2

THPT Quốc học Quy Nhơn

thptquochoc@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3822919

3

THPT Trưng Vương

thpttrungvuong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3822649

4

THPT Hùng Vương

thpthungvuong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3841131

5

THPT Trần Cao Vân

thpttrancaovan@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3822367

6

THPT Nguyễn Thái Học

thptnguyenthaihoc@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3522374

7

THCS & THPT ischool Quy Nhơn

thptchuvanan@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3848699

8

THPT Quy Nhơn

thptquynhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3646179

9

PTDTNT Tỉnh

ptdtnttinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3752931

10

THPT Số 1 Tuy Phước

thpttuyphuoc1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3633101

11

THPT Số 2 Tuy Phước

thpttuyphuoc2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3831365

12

THPT Số 3 Tuy Phước

Thpttuyphuoc3@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

13

THPT Xuân Diệu

thptxuandieu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3633414

14

THPT Nguyễn Diêu

thptnguyendieu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3830145     0256.3830089

15

THPT Quang Trung

thptquangtrung@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3880194

16

THPT Tây Sơn

thpttayson@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3883366

17

THPT Võ Lai

thptvolai@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3884090

18

THPT Nguyễn Huệ

thptnguyenhue@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3880581

19

THPT Số 1 An Nhơn

thptannhon1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3835341

20

THPT Số 2 An Nhơn

thptannhon2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3839292

21

THPT Số 3 An Nhơn

thptannhon3@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3837100

22

THPT Hòa Bình

thpthoabinh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3612312

23

THPT Nguyễn Đình Chiểu

thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3835345

24

THPT Nguyễn Trường Tộ

thptnguyentruongto@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3839430

25

THPT Số 1 Phù Cát

thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3850490

0256.3850201

26

THPT Số 2 Phù Cát

thptphucat2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3854116

27

THPT Số 3 Phù Cát

thptphucat3@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3853123

28

THPT Ngô Mây

thptngomay@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3650598

29

THPT Nguyễn Hữu Quang

thptnguyenhuuquang@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3853324

0914123895

30

THPT Nguyễn Hồng Đạo

thptnguyenhongdao@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

31

THPT Số 1 Phù Mỹ

thptphumy1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3855292

32

THPT Số 2 Phù Mỹ

thptphumy2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3858232

33

THPT An Lương

thptanluong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3859355

34

THPT Mỹ Thọ

thptmytho@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

35

THPT Nguyễn Trung Trực

thptnguyentrungtruc@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.2244450

36

THPT Bình Dương

thptbinhduong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3858468

37

THPT Tăng Bạt Hổ

thpttangbatho@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3761337

38

THPT Nguyễn Trân

thptnguyentran@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3865226

39

THPT  Nguyên Du

thptnguyendu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3868799

40

THPT  Lý Tự Trọng

thptlytutrong@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3866569

41

THPT  Tam Quan

thpttamquan@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3865454

42

THPT  Phan Bội Châu

thptphanboichau@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3861449

0256.2236449

43

THPT  Hoài Ân

thpthoaian@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3870347

0256.6257003

44

THPT  Võ Giữ

thptvogiu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3874469

45

THPT  Nguyễn Bỉnh Khiêm

thptnguyenbinhkhiem@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3870538

46

THPT  Trần Quang Diệu

thpttranquangdieu@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3572257

47

THPT  An Lão

thptanlao1@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3878.731

48

THPT  Số 2 An Lão

thptanlao2@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3875279

49

THPT  Vĩnh Thạnh

thptvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3886162

50

PTDTNT Vĩnh Thạnh

ptdtntvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3996335

51

PTDTNT Vân Canh

ptdtntvanthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3888307

0256.3509206

52

THPT Vân Canh

thptvancanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

0256.3889438

III. Trung tâm GDTX-HN

1

Trung tâm GDTX-HN Quy Nhơn

ttgdtxhnquynhon@sgddt.binhdinh.gov.vn,

 

2

Trung tâm GDTX-HN Tuy Phước

ttgdtxhntuyphuoc@sgddt.binhdinh.gov.vn,

 

3

Trung tâm GDTX-HN An Nhơn

ttgdtxhnannhon@sgddt.binhdinh.gov.vn,

 

4

Trung tâm GDTX-HN Phù Cát

ttgdtxhnphucat@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

5

Trung tâm GDTX-HN Phù Mỹ

ttgdtxhnphumy@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

6

Trung tâm GDTX-HN Vân Canh

ttgdtxhnvancanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

7

Trung tâm GDTX-HN Tây Sơn

ttgdtxhntayson@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

8

Trung tâm GDTX-HN Vĩnh Thạnh

ttgdtxhnvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

9

Trung tâm GDTX-HN An Lão

ttgdtxhnanlao@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

10

Trung tâm GDTX-HN Hoài Ân

ttgdtxhnhoaian@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

11

Trung tâm GDTX-HN Hoài Nhơn

ttgdtxhnhoainhon@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

12

Trung tâm GDTX tỉnh

ttgdtxtinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

 

Thanh tra viên

Thanh tra viên

 

nt
nt

 

02563.825119

02563.825119

 

02563.825119

 

liempt@sgddt.binhdinh.gov.vn

 

Chuyên viên     Lịch
Lịch công tác
Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế BESS Việt Nam 2019
Tra cứu văn bằng chứng chỉ
Dịch vụ công trực tuyến
Thi tuyển sinh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Báo Bình Định
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3820163, Fax: (056)3826744 - Email: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ĐÀO ĐỨC TUẤN,Giám đốc Sở
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)