Danh sách các trường mầm non, phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn

Thứ năm - 02/03/2023 08:40
Danh sách các trường mầm non, phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn năm 2022.
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN NĂM 2022
TT Tên trường Cấp độ kiểm định chất lượng Mức độ trường chuẩn quốc gia
 1.  
Trường Mầm non Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường Mầm non Tây Giang, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường Mầm non Tây Vinh, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường Mẫu giáo Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường Mẫu giáo Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường Mầm non Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường Mầm non phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường Mầm non huyện Tuy Phước, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Âu Cơ, thành phố Quy Nhơn 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Cát Tiến, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Bình Dương, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn 3 2
 1.  
Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Nhơn Phong, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 1 phường Đập Đá, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 1 phường Bình Định, thị xã An Nhơn 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Cát Hiệp, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh, huyện Vân Canh 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Cát Tài, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Cát Nhơn, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường THCS Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường THCS Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường THCS Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường THPT chuyên Chu Văn An 2 1
 1.  
Trường THPT Bình Dương 2 1
 1.  
Trường THPT Hòa Bình 2 1

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN NĂM 2021
TT Tên trường Cấp độ kiểm định chất lượng Mức độ trường chuẩn quốc gia
 1.  
Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân 2 1
 1.  
Trường Mầm non Ân Thạnh, huyện Hoài Ân 2 1
 1.  
Trường Mầm non Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh 2 1
 1.  
Trường Mầm non An Tân, huyện An Lão 2 1
 1.  
Trường Mẫu giáo Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường Mẫu giáo Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường Mầm non Phước An, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường Mẫu giáo An Quang, huyện An Lão 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Ân Tín, huyện Hoài Ân 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân 3 2
 1.  
Trường Tiểu học số 1 Cát Minh, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường Tiểu học số 2 Phước An, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Tây Vinh, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 1 Tây Giang, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Ngô Quyền, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thành, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học An Trung, huyện An Lão 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 1 An Hòa, huyện An Lão 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Đống Đa 2 1
 1.  
Trường THCS Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Phước Hòa, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường THCS Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn 3 2
 1.  
Trường THCS Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn 3 2
 1.  
Trường THCS Nhơn Phong, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường THCS Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường THCS Cát Khánh, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường THCS Cát Tân, huyện Phù Cát 2 1
 1.  
Trường THCS Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh 2 1
 1.  
Trường THCS Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân 2 1
 1.  
Trường THCS Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân 2 1
 1.  
Trường THCS Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Nhơn An, thị xã An Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường THCS thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường THCS Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường THCS Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Phước An, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường THCS Phước Hưng, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường THCS Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh 2 1
 1.  
Trường THPT số 1 Phù Cát 2 1
 1.  
Trường THPT Nguyễn Trân 3 2
 1.  
Trường THPT Trần Quang Diệu 2 1
 1.  
Trường THPT số 3 An Nhơn 2 1
 1.  
Trường THPT Ngô Lê Tân 2 1

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN NĂM 2020
TT Tên trường Cấp độ kiểm định chất lượng Mức độ trường chuẩn quốc gia
 1.  
Trường Mầm non huyện An Lão 2 1
 1.  
Trường Mẫu giáo Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường Mẫu giáo Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường Mầm non Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường Mầm non Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn 2 1
 1.  
Trường Mầm non Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh 3 2
 1.  
Trường mầm non Tây Thuận, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường mẫu giáo Canh Vinh, huyện Vân Canh 2 1
 1.  
Trường mầm non Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường mầm non Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường mầm non 19/5, huyện Phù Cát 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Bình Thành, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học số 2 Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường tiểu học Canh Thuận, huyện Vân Canh 2 1
 1.  
Trường tiểu học Cát Thành, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường tiểu học Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn 3 2
 1.  
Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn 3 2
 1.  
Trường tiểu học Số 1 Phước Hiệp, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường tiểu học Tây Xuân, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường tiểu học Số 2 Bình Nghi, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường tiểu học Số 1 Cát Hanh, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường tiểu học Số 2 Cát Minh, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường tiểu học Số 1 Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường tiểu học Số 2 Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường tiểu học Số 3 Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường Tiểu học Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường Tiểu học Cát Thắng, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường trung học cơ sở Trần Bá, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường trung học cơ sở Võ Xán, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường trung học cơ sở Ngô Mây, huyện Phù Cát 3 2
 1.  
Trường THCS Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh 2 1
 1.  
Trường THCS Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường THCS số 2 Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường THCS Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường THCS Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn 3 2
 1.  
Trường THCS Phước Thành, huyện Tuy Phước 3 2
 1.  
Trường THCS Mai Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn 2 1
 1.  
Trường THCS Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường THCS Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân 2 1
 1.  
Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn 3 2
 1.  
Trường THCS Huỳnh Thị Đào, thành phố Quy Nhơn 2 1
 1.  
Trường THCS Mỹ An, huyện Phù Mỹ 2 1
 1.  
Trường THCS Cát Sơn, huyện Phù Cát 2 1
 1.  
Trường THPT số 3 Phù Cát 2 1
 1.  
Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo 2 1
 1.  
Trường THPT số 1 Tuy Phước 2 1
 1.  
Trường PTDTNT THPT Bình Định 2 1
 1.  
Trường THPT Võ Lai 2 1
 1.  
Trường THPT số 2 Phù Cát 2 1

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

2311/SGDĐT-QLCLGD-GTDX

Sử dựng Bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT.

Thời gian đăng: 12/09/2023

lượt xem: 688 | lượt tải:1907

41/2021/TT-BGDĐT

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào Tạo

Thời gian đăng: 14/01/2022

lượt xem: 2363 | lượt tải:487

40/2021/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

Thời gian đăng: 14/01/2022

lượt xem: 4541 | lượt tải:1311

46 /2021 /TT-BGDĐT

Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thời gian đăng: 13/01/2022

lượt xem: 1891 | lượt tải:254

84/2021/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 29/12/2021

lượt xem: 1964 | lượt tải:259
hoi thi thanh thieu nien
Xem nội dung: Tại đây!
Thư xin lỗi
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập779
 • Hôm nay5,513
 • Tháng hiện tại990,242
 • Tổng lượt truy cập23,347,770
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây